Contact      Login

Cum văd viitorul finanțărilor sindicalizate avocații de Banking & Finance de la Wolf Theiss. de vorbă cu Claudia Chiper, Partener

În ultimii doi ani, întreg mediul de afaceri s-a confruntat cu mari provocări determinate de turbulențele economice apărute ca urmare a crizei sanitare.Firmele, dar și instituțiile financiare au avut de trecut multe obstacole, iar acest lucru a influențat în mod evident piața împrumuturilor. Una dintre cele mai mari provocări rezidă în volatilitatea piețelor și lipsa predictibilității din cauza pandemiei al cărei curs nu poate fi anticipat.În acest nou context economic, unele proiecte care erau poate eligibile pentru finanțare necesită o reevaluare. Claudia Chiper, Partner Banking & Finance în cadrul Wolf Theiss, atrage atenția că o altă provocare este reprezentată de faptul că proiectele de anvergură au cunoscut o stagnare temporară, ceea ce a întârziat plasarea de fonduri. Cu toate acestea, piața a rămas activă și s-au încheiat tranzacții cu succes, chiar dacă acest lucru s-a întâmplat cu o oarecare întârziere față de calendarele preconizate inițial.

În tot acest timp, practica Wolf Theiss a oferit consultanță de specialitate în numeroase finanțări sindicalizate atât la nivel local, cât si la nivel internațional, în contextul finanțărilor la nivel de grup în care au fost implicate şi societăți din România.

„Spre deosebire de criza economică din anul 2007-2008 criza sanitară a survenit într-un moment de avânt economic în care instituțiile financiare aveau constituite rezervele necesare potrivit legii astfel încât să susțină economia şi în condiții mai anevoioase. Astfel, existența lichidităților a susținut apetitul de finanțare şi, prin urmare, implicarea instituțiilor financiare în proiecte viabile, dar şi restructurarea unor debite ale unor companii din sectoarele afectate din punct de vedere economic”, precizează Claudia Chiper.

Avocatul amintește faptul că decizia de a sindicaliza depinde de mai mulți factori ce au legătură printre altele cu valoarea împrumutului, cu gradul de risc aferent sectorului în care activează împrumutatul şi cu planul de afaceri şi lichiditățile necesare. Toate indiciile conduc spre ideea că există în mod cert apetit de finanțare fie în formă de club sau de sindicat, iar piața locală este plină de exemple de acest fel.

„Din practica noastră dăm exemplul finanțării acordate grupului AFI de către un sindicat de bănci mix respectiv locale, dar şi din Uniunea Europeană. Cu cât valoarea împrumutului este mai mare, cu atât este mai probabilă participarea mai multor bănci. Există în România numeroase afaceri care se pretează la astfel de structuri de împrumut şi care au şi beneficiat de ele în condiţii competitive”, spune Partenerul Wolf Theiss.
Criterii de selectare a proiectelor


Într-o propunere de finanțare sunt mai multe criterii care joacă un rol major. „Poate cel mai important este proiectul ce se dorește a fi finanțat, veniturile prefigurate, sectorul în care activează împrumutatul şi sursele de rambursare ale împrumutului.  Dacă proiectul este bancabil - adică este bazat pe configurații financiare solide şi sunt implicate entități de încredere sau care prezintă know how-ul necesar - instituțiile de credit vor parcurge procedurile interne de analiză şi aprobare. În această etapă se elaborează şi termenii comercial precum şi structura de garanții”, punctează Claudia Chiper.

Având în vedere că, în funcție de proiect, pot exista mai multe hopuri juridice în ceea ce privește structurarea finanțării, este foarte bine ca avocații sau juriștii părților la tranzacție să fie implicați de la bun început. Expertul susține că lucrul acesta va permite o structurare corectă a tranzacției şi astfel vor putea fi evitate modificări ulterioare care să necesite aprobări interne ce pot întârzia întregul proces.

„Pentru a primi finanțare orice debitor trebuie să stabilească întâi dacă are nevoie de ea şi dacă da, atunci în ce condiții. Dacă îi lipsește experiența, atunci poate apela la un consultant financiar cu care poate discuta soluția optimă de finanțare. Cu aceste informații şi cu o viziune clară a ceea ce se dorește, poate aborda banca de casă sau orice altă instituție financiară în vedere obținerii finanțării. Transparență, claritate cu privire la proiect şi situații financiare satisfăcătoare sunt ingredientele esențiale pentru succesul obținerii de fonduri”, susține Partenerul Wolf Theiss.

Avocații care reprezintă debitorul joacă un rol la fel de important ca şi cei care se află de partea creditorilor. Rolul acestora ar fi ideal să înceapă tot de la stadiul incipient de negociere a termenilor comerciali.

De asemenea, avocații cu experiență în astfel de tranzacții vor putea să ghideze din punct de vedere juridic debitorul în ceea ce privește așteptările, calendarul, obiectul garanțiilor şi aspectele practice uzuale în astfel de tranzacții. Rolul acestora este cu atât mai important în cazul debitorilor care se află la prima tranzacție sindicalizată.

„Multe aspecte sunt negociabile, inclusiv dobânzile şi comisioanele care au structuri diferite în funcție de proiectul finanțat, dar şi de gradul de risc aferent. Stabilirea dobânzii de către finanțator ia în considerare mai multe elemente. Printre acestea se numără gradul de risc aferent debitorului şi al proiectului finanțat. Astfel, cu cât riscul este mai mare cu atât dobânda va fi mai mare. Un al factor este reprezentat de costurile de finanțare al finanțatorilor, de dobânzile interbancare, dar şi ale costuri interne. Nu există o rețetă anume pentru a obține o anumită rată de dobândă însă proiectele viabile, cu previziuni financiare solide, derulate de debitori puternici au toate șansele să se bucure de dobânzi foarte avantajoase”, atenționează Claudia Chiper.


 
Cum se obține un credit sindicalizat
 
Un debitor cu o nevoie mare de lichiditate știe întotdeauna ce nevoi are din punct de vedere comercial şi, prin urmare, va selecta o bancă. Instituția respectivă urmează să constituie sindicatul care să ofere apoi finanțarea necesară companiei. „Condițiile de finanțare se discută în primul rând cu banca ce conduce procesul de sindicalizare (aranjorul) urmând a fi aprobate de către toate băncile participante. Odată aprobate condițiile financiare, urmează selecția avocaților şi a altor consultanți ce vor participa la tranzacție. Avocații se selectează de obicei dintr-o listă agreată între banca ce conduce procesul de sindicalizare şi viitorul împrumutat ”, explică specialistul.

Următoarea etapă în cadrul finanțării o reprezintă finalizarea termenilor comerciali şi a structurii juridice de finanțare, astfel încât să se poată proceda la redactarea contractelor și negocierea acestora.
 
Claudia Chiper subliniază faptul că negocierea contractelor de către părți este un proces care se derulează în ultima vreme în mediul virtual şi privește mai degrabă ajustarea termenilor contractuali, astfel încât să răspundă nevoilor societății împrumutătoare, dar şi condițiilor impuse de comitetele de credit din cadrul băncilor finanțatoare.
 
„De regulă, trei runde de negocieri sunt suficiente pentru părțile care au mai trecut prin acest proces si mai ales pentru împrumutații care nu se află la prima tranzacție de acest fel. În cazul în care împrumutatul este la prima finanțare de acest fel este posibili ca procesul să fie mai îndelungat însă alături de avocați experimentați societatea poate naviga mult mai ușor hățișurile documentației de sindicalizare care este foarte stufoasă şi complexă. Noi recomandăm împrumutaților cu tărie să implice avocați sau departamentul juridic care are experiență în asemenea tranzacții încă de la stadiul de termeni comerciali. O asemenea abordarea poate să salveze costuri şi discuții suplimentare cu băncile finanțatoare în decursul procesului de finanțare”, detaliază avocatul.

 


 

 

Peste 50 de finanțări, printre care cea de 170 mil. E acordată AFI Europe în scopul achiziționării portofoliului de birouri al NEPI


În intervalul 2019-2021, Wolf Theiss s-a implicat în peste 50 de finanțări atât la nivel local, cât şi la nivel internațional.

Echipa este coordonată de către Claudia Chiper, iar membrii echipei specializați în finanțări sunt Iuliana Stoicescu, Andreea Tudorache, Alexandru Asaftei şi Cătălin Sabău.  

Avocații au asistat atât debitori, cât şi creditori în procesul de obținere şi respectiv acordare de finanțare pentru varii proiecte, pornind de la industria hotelieră, la industria producției de poliuretan, segmentul de dezvoltare imobiliară, agricultură, producție de carne, producția de preforme PET şi terminând cu segmentele de tehnologie şi energie care au câștigat din ce în ce mai mult teren în ultimii ani. Echipa are o experiență vastă în multe sectoare şi acest lucru o ajută în structurarea tranzacțiilor şi în sprijinirea clienților Wolf Theiss cu soluții creative bazate pe o experiență practică îndelungată.

Avocații sunt de părere că fiecare finanțare prezintă elemente complexe şi provocări.

Un exemplu de proiect important îl constituie tranzacţia în care Wolf Theiss a asistat consorțiul de bănci format din Erste Bank Group AG, pbb Deutsche Pfandbriefbank și Banca Comercială Română în finanțarea de 170 milioane euro acordată grupului AFI Europe în scopul achiziționării portofoliului de birouri al NEPI Rockcastle din România.

Echipa de Banking & Finance din București a asistat grupul de bănci în ceea ce este considerată a fi cea mai mare tranzacție a anului 2020 și până în prezent, pe piața imobiliară din România. Departamentul, coordonatde Claudia Chiper, Avocat Partener și coordonator al Practicii de Banking & Finance a Wolf Theiss în România, a acordat asistență juridică și reprezentare băncilor în toate etapele acestui proiect, de la structurarea tranzacției, due diligence, redactarea tuturor documentelor de finanțare și negocierea lor, și până la închiderea cu succes a finanțării.

În urma acestei tranzacții, grupul AFI Europe, cel mai important grup de investiții și dezvoltare imobiliară care operează în Europa Centrală și de Est (cu accent pe dezvoltarea de proiecte comerciale și rezidențiale la scară largă) a finalizat preluarea a patru proiecte de birouri de la NEPI Rockcastle. „Din punct de vedere juridic tranzacția a prezentat complexitate prin prisma structurării, dar şi a faptului că s-a încheiat după declanşarea pandemiei”, arată Claudia Chiper.

Fără a fi în posibilitatea de a prevedea cursul pe care îl va lua pandemia, experții Wolf Theiss cred că următorul an financiar va aduce proiecte bancabile mai ales în domeniul energiei, tehnologiei şi dezvoltărilor imobiliare. Vor fi însă şi procese de restructurare a împrumuturilor sindicalizate cauzate de efectele nefaste ale pandemiei. „Ca o concluzie, pe fundalul consolidării instituțiilor bancare, al concurenței din partea altor metode de finanțare, credem că tendința la nivel internațional, dar şi local, este spre automatizarea proceselor de finanțare şi reașezarea parametrilor de finanțare pe criterii care să răspundă nevoilor economice din piaţă atât pe termen scurt, mediu şi lung ”, declară avocatul.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică

 

Schimbări majore în industria serviciilor financiare


La fel ca în orice domeniu economic şi în industria serviciilor financiare au intervenit schimbări majore.

În primul rând, avocatul nominalizează modalitatea de finanțare, care poate diferi pornind de la finanțarea prin piața de capital, fie prin listare, emitere de obligațiuni, sau prin emisiunea de obligațiuni de tip plasament privat şi până la finanțarea oferită de anumite fonduri de investiții, sau prin crowdfunding, respectiv metodele alternative de finanțare. „Toate aceste sectoare au câștigat un mare avânt în ultimii ani şi au crescut concurența în domeniul serviciilor finanțare oferite în mod tradițional de către bănci”, subliniază expertul.

În al doilea rând, Claudia Chiper menționează că diversificarea metodelor de finanțare a ajutat anumiți debitori să aibă acces mai ușor la finanțare. „În ceea ce privește piața împrumuturilor sindicalizate există şi aici trendul de digitalizare care este menit să eficientizeze procesul de redactare al documentației şi de standardizare astfel încât perioada de acordare, negociere şi punere la dispoziție a fondurilor să fie cât mai scurt. Wolf Theiss este una dintre casele de avocatură care se încadrează în acest trend. Noi lucrăm de ceva vreme cu clienții noștri pe o platformă electronică ce permite stocarea de documente, colectarea documentelor de reprezintă condiții suspensive la debursarea fondurilor, comunicarea cu toate părțile direct din platformă, alocarea de taskuri părților implicate şi vizualizarea în timp real a statusului tranzacției şi a pașilor până la finalizarea procesului. Credem că viitorul va presupune o standardizare mai larg acceptată şi automatizarea documentelor astfel încât avocații să furnizeze doar munca creativă de structurare, să participe la negocierea unor puncte limitate specifice proiectului în cauză şi să ghideze părțile prin pașii necesari de parcurs cu privire la finalizarea documentației de finanțare”, declară Partenerul Wolf Theiss.


Tot mai multe proiecte ESG


Pe fondul legislației europene de susținere a politicilor de mediu şi a alinierii legislației interne la aceasta, se observă faptul că proiectele ESG sunt într-o tendință de creștere.

„Practica noastră de drept financiar bancar are în lucru numeroase mandate de această natură. Din punct de vedere al documentației, diferențele nu sunt majore astfel încât în ceea ce privește munca noastră de avocați specializați în drept financiar bancar nivelul de complexitate este la fel de ridicat ca şi în cazul altor proiecte. Din punct de vedere al criteriilor financiare, considerăm că piața oferă condiții mult mai favorabile decât în trecut, aflându-se în concurență acerbă cu alte metode de finanțare cum ar fi piața de capital. Există în prezent numeroase proiecte axate pe energie regenerabilă, un sector  care cunoaște o revigorare urmare a modificării legislației din domeniul energiei. Dar, există şi finanțări acordate pentru încurajarea femeilor antreprenor sau a afacerilor „verzi”, inclusiv în sectorul agricol. Din punct de vedere juridic provocările pot surveni atunci când finanțarea acordată de către instituțiile financiare se suprapune peste acordarea de ajutoare de stat, caz în care structura pachetului de garanții trebuie gândită astfel încât să ia în considerare restricțiile impuse de acordarea de împrumuturi nerambursabile”, menționează Claudia Chiper.

Avocatul vine și cu exemple, precizând că printre proiectele pe care firma de avocatură le are în lucru se află finanțarea unor parcuri fotovoltaice, în cadrul cărora experții practicii de drept financiar bancar lucrează împreună cu colegii specializaţi în energie.

 

Citește pe
In-house Legal Romania:

→   Meet the Professionals | Mihaela Racleș, Legal Compliance Director - PROFI: Până nu înțelegi business-ul și piața în care compania își desfășoară activitatea, nu ai cum să excelezi în ceea ce faci. Cred că tocmai acest aspect diferențiază un legal in-house foarte bun de o casă de avocatură. Și mai cred că tot acest aspect, de înțelegere a business-ului, este cel care determină departamentele juridice să aleagă anumite case de avocatură cu care să construiască relații de colaborare pe termen lung 
→   Meet the Professionals | Din vorbă în vorbă cu Alex Potlog, Legal Director AbbVie pentru UK și Irlanda: Experiența mea în industria farma a însemnat colaborarea cu oameni extrem de inteligenți și talentați, pentru care prioritatea o reprezintă pacienții. Am văzut o industrie acționând proactiv la nivel global, demonstrând viziune și curaj, angajată la toate palierele societății și contribuind semnificativ la efortul colectiv de a depăși această situație dificilă
 
→   De vorbă cu unul dintre cei mai experimentați profesioniști ai Dreptului, inclus de Legal 500 pe lista celor mai influenți General Counsels din Europa Centrală și de Est | Radu Culic, Head of Legal la Roche România: Cheia de boltă este mentalitatea membrilor echipei juridice pe care o coordonez. Noi spunem „da, este posibil dacă...” și nu, „nu se poate pentru că...”


  →   Provocările unei fuziuni în industria farma, gestionată integral de juriștii interni ai companiei. Cum a lucrat echipa condusă de Mihaela Scărlătescu, Head of Legal and Compliance Director la Farmexim & Help Net în proiectul integrării unui lanț regional de farmacii
→   Meet the Professionals | Elena Iacob, Head of Legal and Compliance - Alliance Healthcare: Prețuiesc oamenii, în toate reușitele ei au un rol esențial. Performanța nu este doar despre rezultate, cifre, ci și despre spiritul echipei, interacțiune și colaborare, despre încredere și emoții. Avocatul intern nu mai este doar un consultant, el a devenit un un veritabil partener de discuții în cadrul procesului decizional al companiei, este parte din decizie